Padėdami savo klientams išnaudoti augimo galimybes užsienio rinkose teikiame šias paslaugas:

- Užsienio rinkų tyrimai;

- Eksporto bei importo partnerių identifikavimas;

- Eksporto pardavimų valdymas;

- Bendra patekimo į rinką pagalba ir vizitų rengimas;

- Įmonių susijungimų ir įsigijimų konsultacijos siekiant įsitvirtinti užsienyje;

- Įmonių susijungimų ir įsigijimų konsultacijos siekiant surasti užsienio investuotoją;