Savo klientams patardami išnaudoti augimo galimybes vietinėje rinkoje teikiame šias paslaugas:

- Skolinto kapitalo iš finansinių institucijų bei alternatyvių šaltinių pritraukimas;

- Akcinio kapitalo pritraukimas;

- Įmonių susijungimų ir įsigijimų konsultacijos;

- Konsultacijos įmonės pardavimo strategijos bei kartų kaitos įmonėse klausimais;

- Investicinių projektų vertinimas ir pagalba pritraukiant riekiamus partnerius bei lėšas.