Didiname įmonės pelningumą ir mažiname verslo rizikų galimybę teikdami šias paslaugas:

- Finansinių srautų planavimas ir jų pakankamumo užtikrinimas;

- Efektyvus mokesčių planavimas ir optimizavimas;

- Verslo rizikų įvardijimas ir jų finansinis įvertinimas (pasiūlymas kaip jas valdyti ar eliminuoti);

- Biudžeto sudarymas ir kontrolės sistema;

- Finansavimo poreikio nustatymas;

- Išlaidų optimizavimas (įmonės patiriamų kaštų ekonominis vertinimas ir pasiūlymai, kaip juos mažinti);

- Bendravimas su banku (bankinių išlaidų mažinimas, tinkamų paslaugų pasirinkimas);